ZASADY ŚWIETLICY

 

Wchodząc się witamy – bo się wszyscy znamy!

Gdy wyjść chcemy o zgodę pytamy!

Uśmiech jest dobry na wszystko!

Nie krzyczymy – uszy chronimy!

Ręce i nogi są do pomagania, a nie do bicia i kopania!

Fajne zabawki mamy i bardzo o nie dbamy!

Z bałaganem wygrywamy – zawsze po sobie sprzątamy!

Na kłódkę nic zamykać nie musimy, zabawek ze świetlicy nie wynosimy!

Opiekuna zawsze słuchamy, do niego biegniemy, gdy problem mamy!

Kto przeklina i przezywa, ten ukarania wzywa!

Nikogo samego nie zostawimy – razem się wszyscy bawimy!

 

ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
 5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 8. Staram się cicho pracować i bawić.
 9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
 10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
 11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
 12. Dbam o porządek w sali.
 13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
 15. Szanuję cudzą i swoją własność.
 16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 17. Dbam o higienę osobistą.
 18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
 19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY

2018/ 2019

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
Czytanie czasopism lub lektur własnych.

10.30 – 11.00  II śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu.

11.00 – 13.00 Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy:
Zajęcia plastyczno- techniczne, rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne.
Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy itp.
Zabawy integracyjne, kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, innego dostępnego sprzętu sportowego
Różne formy pracy z tekstem kształcą umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.
Zajęcia okolicznościowe i przygotowywanie programów artystycznych, inscenizacji, zabaw okolicznościowych.
Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek na DVD.

Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.

13.30 – 15.30 Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Zajęcia programowe (takie jak w godzinach 11.30- 13.30).
Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

15.30 – 17.00 Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.

Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp. Zabawy wg zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 Regulamin świetlicy