1. mgr Anasiewicz Grzegorz - matematyka

2. mgr Bartoszcze - Wójcik Joanna - plastyka, biblioteka

3. mgr Bartuzi Irena - j. angielski

4. mgr Bęczyńska Małgorzata - świetlica

5. mgr Brewczak Agnieszka - w-f

6. mgr Brzusek Radosław - nauczyciel wspomagający, fizjoterapeuta  

7. mgr Czuryszkiewicz Izabela - nauczyciel wychowania przedszkolnego

8. mgr Fedorowicz Agnieszka - fizyka, chemia, biologia

9. mgr Gajowiak Dorota - nauczyciel wychowania przedszkolnego

10. mgr Goleman Małgorzata - j. polski, historia, wos

11. mgr Jolanta Harasim - Król - pedagog, logopeda, doradca zawodowy

12. mgr Jośko Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

13. mgr Korębska Halina - nauczyciel wychowania przedszkolnego

14. mgr ks Koziej Andrzej - religia

15. mgr Kozieł - Kuśmierz Ewelina - matematyka, nauczyciel wspomagający

16. mgr Król Małgorzata 

17. mgr Kruczyńska Marzena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

18. mgr Nagnajewicz Izabela - nauczyciel wychowania przedszkolnego

19. mgr Nawłatyna Aneta - j. angielski

20. mgr Podgajna Marzena - przyroda, geografia

21. mgr Rybak Martyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego

22. mgr Stanek Eliza - j. polski, logopeda, neurologopeda, terapeuta i diagnosta SI

23. mgr Stec Marlena - matematyka

24. mgr Szczepańska Mariola - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

25. mgr Węglińska Małgorzata - religia

26. mgr Winiarski Michał - w-f

27. mgr Wojnicka Marzena 

28. mgr ks. Wójcik Krzysztof - religia

29. mgr Wójtowicz Jolanta - j. polski

30. mgr Wójtowicz Magdalena - j. niemiecki, informatyka

31. mgr Zielonka Tomasz - w-f, technika

32. mgr Żywicka Beata - muzyka