Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

opłata za obiady nr konta

 

Opłata na Radę Rodziców 

nr konta: 22 8685 0001 0023 1374 2000 0010