SZKOŁA PODSTAWOWA 

BIBLIOTEKARZ mgr Joanna Bartoszcze-Wójcik

        Powody, dla których warto czytać książki

 1. Redukuje stres
 2. Poprawia pamięć
 3. Inspiruje
 4. Rozwija wyobraźnię
 5. Poprawia skupienie i koncentrację
 6. Poszerza słownictwo
 7. Zwiększa atrakcyjność dla płci przeciwnej
 8. Stymuluje mózg
 9. Rozwija wrażliwość na sztukę
 10. Wrażliwość na innych ludzi
 11. Poszerza wiedzę
 12. Zwiększa zdolności analityczne
 13. Poprawia pisanie
 14. Pomaga zasnąć
 15. Kształtuje osobowość

                  Zachęcam ! Czytaj jak najwięcej !

 

                                   KALENDARZ BIBLIOTEKARZA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI – 2 KWIETNIA Święto powstało w 1967 r. z inicjatywy Międzynarodowej Izby do Spraw Książek dla Młodych Ludzi. Promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH – 23 KWIETNIA. Święto ustanowione w 1995 r. przez UNESCO. Promocja czytelnictwa i edytorstwa, jak również upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK – 8 MAJA Święto zostało ustanowione w 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM - 1- 8 CZERWCA Święto powstało w 2002 r. z inicjatywy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.