W dniach 14-16 maja 2019 r. społeczność naszej szkoły włączyła się w zbiórkę pieniężną na renowację Cudownej Figury Matki Bożej, która już od lat 50 XX w. znajduje się na ul.Lubelskiej. Niestety przez 69 lat pomnik uległ ogromnemu zniszczeniu i jego rekonstrukcja jest bardzo pilna. Dzięki ofiarności naszych uczniów, pracowników szkoły i rodziców uzbieraliśmy 755 zł! Jest to znaczna suma, która na pewno pomoże w odrestaurowaniu Cudownej Figury Matki Bożej. Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękujemy!
Akademia Wolontariatu

Przedstawienie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej konstytucję. Corocznie upamiętniamy ten ważny fakt historyczny.

 

26 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w Obchodach Dnia Ziemi i Dniu Geografa na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Gminny Konkurs Plastyczny był częścią programu uroczystości poświęconych 75  rocznicy Operacji Most I. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Matczynie pod patronatem IPN o/ Lublinie i Burmistrza Bełżyc. Cele konkursu: kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, poznanie historii bohaterów biorących udział w Akcji Most I, zachęcanie do poznawania historii swojego regionu. Zadaniem konkursu było wykonie pracy plastycznej w formie plakatu.