26 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w Obchodach Dnia Ziemi i Dniu Geografa na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Gminny Konkurs Plastyczny był częścią programu uroczystości poświęconych 75  rocznicy Operacji Most I. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Matczynie pod patronatem IPN o/ Lublinie i Burmistrza Bełżyc. Cele konkursu: kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, poznanie historii bohaterów biorących udział w Akcji Most I, zachęcanie do poznawania historii swojego regionu. Zadaniem konkursu było wykonie pracy plastycznej w formie plakatu.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Państwowej Szkole  Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się podsumowanie   XV Wojewódzkiego Konkursu  "Animowana Chemia". 

          29 marca 2019 r. do klasy I i II zawitała mama naszego ucznia - Pani Aneta Sola – lekarz weterynarii.