Lubelski Park Naukowo-Technologiczny  utworzony został w 2005 roku w Lublinie. Ten naukowy  obiekt obejmuje łącznie 12 500 m2 powierzchni funkcjonalnej i  są to  pracownie, laboratoria, sale wystawowe. 

W piątek 9 listopada przeprowadzona została lekcja matematyki z wykorzystaniem chińskiej układanki "Tangram". 

   

         Jak co roku, w dniach poprzedzających Święto Zmarłych, Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi  w Bełżycach  pamiętał o tych, którzy odeszli.   

    Dnia 5 X 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały trwającą ponad tydzień kampanią wyborczą, w czasie której  kandydaci prezentowali przygotowane plakaty wyborcze.