Udział pocztu sztandarowego: klasa VII - Roksana Dąbrowska, Jakub Król, Aleksandra Wróblewska, klasa VIII - Hanna Bzowska, Bartłomiej Lipa, Patrycja Wójtowicz, nauczyciel Joanna Bartoszcze-Wójcik w mszy świętej w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła i uroczystości upamiętniające 71 rocznicę śmierci majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i jego 6 podkomendnych oraz 78 rocznicy powstania Armii Krajowej.

 

Po mszy świętej w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył Medal „Pro Patria” członkom Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół AK oraz WiN mjr Hieronima Dekutowskiego  ps. „Zapora” w Bełżycach.

Obchody zakończone zostały złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przed pomnikiem Matki Boskiej Partyzanckiej i Pomnikiem Czynu Niepodległościowego, odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Zaporczyków.

,,…I idą wciąż naprzód, bo taki ich los,

      I ani żal, ani tęsknota

      Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic,

                                                     Bo to jest ,, zapory’’ piechota.’’