Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najbardziej oryginalną pisankę i wielkanocną kartkę świąteczną.

 

Cele konkursu: 

 • Kultywowanie polskich tradycji wielkanocnych poprzez wykonywanie pisanek, kartek świątecznych w różnych technikach plastycznych.
 • Aktywizacja uczniów w kierunku poznawania tradycji wielkanocnych i uprawiania sztuki ludowej.
 • Rozwijanie talentów artystycznych wśród społeczności szkolnej.

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej dowolną techniką np.: przy użyciu techniki batiku, wydrapywanki, decoupage, itp. , kartki świątecznej wykonanej dowolną techniką w formacie A5, A6: rysunek, malarstwo, wycinanka i inne ciekawe formy dekoracyjne.
 • Komisja jury dokona oceny pracy, biorąc pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, staranność i jak największy wkład własny (samodzielność).
 • Nagrody i wyróżnienia przydzielane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole 3-5-6 latki , uczniowie klas I-III, uczniowie klas V-VIII.
 • Warunki uczestnictwa:
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwie prace: pisankę i kartkę lub tylko jedną formę.
 • Dostarczenie podpisanej pracy w terminie od dnia 02 marca 2020 roku do dnia 27 marca 2020 roku do biblioteki szkolnej.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas apelu wielkanocnego.
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Prace konkursowe przechodzą całkowicie na wyłączność szkoły i zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej, następnie przekazane na kiermasz wielkanocny.

      Osoby odpowiedzialne za przebieg i organizację konkursu:             nauczyciel Joanna Bartoszcze - Wójcik, nauczyciel Magdalena Nowak, nauczyciel Martyna Rybak