Nasza szkoła  została zakwalifikowana do udziału w europejskim projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  . W ramach tego projektu będziemy realizować własny projekt „ Wspólna historia , wspólna przyszłość”. Przedsięwzięcie to zostanie sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

 

W ramach projektu  będziemy współpracować ze Szkołą Podstawową w miejscowości Śaśtin- Staże  na Słowacji.  Nasza szkoła nawiązała współpracę ze  szkołą w Śaśtin- Staże   w2015 roku . Obie szkoły wzięły udział w  spotkaniach  projektowych i od tego momentu ściśle ze sobą współpracują.  Miasto Śaśtin- Staże    w 2017 roku zostało miastem partnerskim Bełżyc.

Tematem projektu „Wspólna historia , wspólna przyszłość” jest zapoznanie uczniów ze zmianami społeczno- ekonomicznymi zachodzącymi na tym obszarze od XIX w. przez odzyskanie niepodległości i uzyskanie praw kobiet do chwili obecnej oraz  z prawami mieszkańców Unii Europejskiej.

W ramach projektu uczniowie  wezmą udział w zajęciach w swoich krajach na temat historii i zmian społecznych swoich krajów od XIX w. do współczesności. Uczniowie wymienią się informacjami na temat sposobu życia ludzi o różnym statusie materialnym i społecznym od XIX w.  do współczesności.

Podczas wspólnego spotkania na Słowacji uczniowie wymienią się informacjami na temat życia Polaków i Słowaków  w XIX i XX wieku.   W ramach projektu będą mogli zwiedzić Wiedeń i inne miejsca związane z Cesarstwem Austriackim a także Bratysławę , parlament słowacki , muzeum narodowe i Uniwersytet Jana Komeńskiego.

Cele projektu obejmują:

  • Wzmocnienie kompetencji kluczowych;
  • Zdobycie i rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego uczenia się;
  • Nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego , przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego ;
  • Poszerzanie swojej wiedzy poprzez szkolenia i materiały dydaktyczne  wykorzystujące technologię informacyjną ;
  • Zdobywanie nowych umiejętności na warsztatach muzealnych , podczas ćwiczeń i spotkań , w czasie pracy w grupach i zespołach.
  • Aktywny udział w życiu społecznym szkoły.

Główną kompetencją na której bazuje projekt jest kompetencja obywatelska . Uczniowie będą poruszać kwestie dotyczące sprawiedliwości społecznej, równości  i demokracji .

Drugą kompetencją są kompetencje cyfrowe : wykorzystywanie technologii informacyjnej do komunikowania się , tworzenie prezentacji i ulotek ,  krytyczne podejście do informacji w Internecie.

Kolejną kompetencją jest kompetencja w zakresie wielojęzyczności . Uczniowie podczas komunikowania się będą wykorzystywać język angielski , a z czasem poznają podstawowe słownictwo języka słowackiego ,a uczniowie ze Słowacji opanują podstawy języka polskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia i rozszerzenia współpracy ze szkołą partnerską na Słowacji . Wpłynie to na jakość kształcenia a szkoła stanie się bardziej otwarta , skuteczniejsza, europejska i międzynarodowa.

Poznanie historii demokracji w naszym regionie Unii Europejskiej posłuży wzmocnieniu europejskiej tożsamości młodego pokolenia , nabywaniu nowej wiedzy , umiejętności i kompetencji , aby w przyszłości mieć szanse rozwoju kreatywności , aktywności  , możliwości zatrudnienia cz zyskania świadomości międzykulturowej , co spowoduje ,że będziemy bardziej kreatywnie korzystać ze zdobytej  wiedzy .

Irena Bartuzi   Halina Korębska