REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BEŁŻYCACH I DO KLAS PIERWSZYCH

Rozpoczynamy zapisy do grup przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

Dysponujemy wolnymi miejscami we wszystkich grupach wiekowych.

 

 

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości. Zapewniamy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze ciepła i akceptacji każdego dziecka.  W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika, j. angielski, religia.

Dzieci mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów w zakresie:

  • pedagogiki,
  • terapii pedagogicznej ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
  • wczesnego wspomagania rozwoju,
  • terapii logopedycznej,
  • rewalidacji, pedagogiki specjalnej,
  • fizjoterapii,
  • terapii integracji sensorycznej,
  • surdopedagogiki,
  • wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, zespół Aspergera).

 

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bełżycach , ul. Tadeusza Kościuszki 148,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.  Telefon: 81 517 31 93.

 

Prosimy o składanie wniosków do 1 marca 2019r.

L.p.

 

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

od 09.03.2020 do 13.03.2020

w godz. 7.30 – 15.00

-----------------------

 

2.

- Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

- Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 16.03.2020  od godz. 7.30

do 27.03.2020  do godz. 15.00

 

od 20.04.2020 od  godz. 7.30

do 24.04.2020 godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

do 01.04.2020

 

do  29.04.2020

 

4.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

02.04.2020 o godz. 12.00

 

30.04.2020 o godz. 12.00

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 03.04.2020 od godz. 8.00

do 10.04.2020 do godz. 15.00

 

od 04.05.2020  godz. 8.00

do 08.05.2020 godz. 15.00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17.04.2020 godz. 12.00

 

12.05.2020   o godz. 12.00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce na rok szkolny 2020/2021

DOKUMENTY:

1. Deklaracja kontynuacji do OP

2. Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola OP nr 2

3. Wniosek o przyjecie dziecka do kl.I SP

5. załącznik 1 - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka

6. załącznik 2 - oświadczenie o zatrudnieniu

7. załącznik 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

8. Oświadczenie do OP

9. Wniosek na świetlicę

10. Oświadczenie do kl I SP