12 listopada 2019 r w siedzibie  Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „ Barwy jesieni”.

 

W konkursie wzięło udział 174 uczestników z 18 placówek oświatowych z terenu województwa lubelskiego oraz jedna osoba dorosła. Na konkurs wpłynęło łącznie 348zdjęć. Komisja Konkursowa w składzie: pani Anna Mikołajko -Rozwałka, pan Wiesław Wiącek oraz pani Zofia Talarek oceniła prace konkursowe w trzech kategoriach wiekowych: kat. I -uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, kat. II -uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, kat. III- uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Z naszej szkoły udział w konkursie wzięło 5 uczniów.     Z radością przyjęliśmy  wiadomość ,że uczennica klasy siódmej Aleksandra Raś uzyskała I miejsce w kategorii uczniów klas VII -VIII, natomiast Julia Rumińska zdobyła wyróżnienie w kategorii klas  IV- VI.   Oli i Julii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun Szkolnego Koła LOP

Agnieszka Fedorowicz

 

zdjęcia z wydarzenia