14 października 2019r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klasy VIII pod kierunkiem p. Elizy Stanek i p. M. Podgajnej przygotowali piękny program artystyczny dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście- emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły. Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Marzena Wojnicka wręczył nauczycielom nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Po części artystycznej Rada Rodziców zaprosiła gości, nauczycieli i pracowników na słodki poczęstunek.

 

Zdjecia z wydarzenia