Gminny Konkurs Plastyczny był częścią programu uroczystości poświęconych 75  rocznicy Operacji Most I. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Matczynie pod patronatem IPN o/ Lublinie i Burmistrza Bełżyc. Cele konkursu: kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, poznanie historii bohaterów biorących udział w Akcji Most I, zachęcanie do poznawania historii swojego regionu. Zadaniem konkursu było wykonie pracy plastycznej w formie plakatu.

 

W nocy z 15 na 16 kwietnia 1944 roku w Matczynie-Lądowisko ,, Bąk’’ miało miejsce pierwsze konspiracyjne lądowanie alianckiego samolotu w okupowanym kraju z transportem materiałów i kurierów dla Armii Krajowej. Samolotem  C-47 Dakota z 267 Sq. RAF dowodził E. J. Harrod- dowódca, I pilot – por. pil.– Anglik, załogę samolotu stanowili:  II pilot – oficer łącznikowy. kpt. pil. B. Korpowski – Polak, Nawigator – J. Willcock – Walijczyk.  Akcje przygotował kpt. Pil. J. Mościcki z Komendy Okręgu AK w Lublinie i oddziały ,,Nerwy’’, ,,Rysia’’, ,, Szarugi’’ i ,, Zapory’’.

14 kwietnia 2019 roku podczas uroczystych obchodów upamiętniających to historyczne wydarzenie obecna była rodzina pierwszego pilota por. pil. Harroda. Odbyło się między innymi również wręczenie nagród laureatom w  konkursie plastycznym,, Plakat promujący Operację Most I’’.  Do konkursu zgłoszonych zostało pięć prac plastycznych uczniów naszej szkoły: Doroty Anasiewicz kl. VI, Emilii Rumińskiej, Alicji Kopy, Andżeliki Woźniak, Agnieszki Woźniak kl. III b gimnazjum . W kategorii-szkoła podstawowa kl. V-VIII i gimnazjum uczennice klasy III b laureaci:  I miejsce Andżelika Woźniak, II miejsce Emilia Rumińska, III miejsce Alicja Kopa. Nagrodzeni otrzymali cenne nagrody i dyplomy wraz z opiekunem konkursu nauczycielem plastyki mgr Joanną Bartoszcze-Wójcik.

Była to bardzo ciekawa i cenna lekcja historii .

Zdjęcia z wydarzenia