W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Państwowej Szkole  Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się podsumowanie   XV Wojewódzkiego Konkursu  "Animowana Chemia". 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W konkursie  brały udział 52 prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu 10-minutowej prezentacji w programie Power Point o tematyce związanej z chemią. Dwie uczennice z klasy trzeciej gimnazjum naszej szkoły Nina Poleszak i Patrycja Żuchnik  zdobyły  I miejsce w kategorii prac gimnazjalnych. Tematem ich prezentacji  były sole. Patrycji i Ninie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

Agnieszka Fedorowicz