Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się akcję „Zdrapka Wielkopostna”. Chętnych do udziału w akcji było tak wielu, że … zabrakło nam zdrapek;)

 

          „Zdrapka Wielkopostna” to międzynarodowa akcja społeczna Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego organizowana od 2015 roku. Celem akcji jest pomoc uczestnikom w świadomym przeżywaniu każdego dnia Wielkiego Postu. Ciekawa forma zdrapki pomaga w regularnym wykonywaniu proponowanych ćwiczeń duchowych, mających na celu uporządkowanie życia oraz pogłębienie relacji z Bogiem i ludźmi. Przesłanie na rok 2019 brzmi „Każdego dnia żyj w mocy Bożego Ducha”. Odpowiada ono na hasło programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na lata 2017-2019: „Duch, który umacnia miłość”. Tegoroczna edycja nawiązuje również do słowa–klucza w nauczaniu papieża Franciszka  gaudium – radość i papieskich dokumentów mówiących o radości z życia przy Jezusie Chrystusie.

My też zdrapujemy… i lepsi się stajemy!!!

Źródło: http://wzch.org.pl/dzialalnosc/zdrapka-wielkopostna

Więcej informacji o Zdrapce Wielkopostnej:

 https://zdrapkawielkopostna.pl/o-zdrapce-wielkopostnej/