22 stycznia 2019 roku uczniowie klasy I zostali przeszkoleni przez pielęgniarkę szkolną - Panią Lidię Chudzik w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dowiedzieli się, jak ważne są pierwsze minuty  dla ratowania zdrowia i życia poszkodowanego, jak należy zachować się, gdy są świadkami wypadku i jakie działania należy podjąć, aby udzielić osobie potrzebującej pomocy. Wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić w praktyce wykorzystując fantomy. Z wielkim zapałem ćwiczyli sztuczne oddychanie, masaż serca, sprawdzali parametry życiowe człowieka.  Podczas spotkania utrwalili również znajomość telefonów alarmowych.

Zdjęcia z wydarzenia