29 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy I  i II z policjantem z Wydziału Kadr i Szkolenia komisarzem Markiem Zającem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożeń, na które są narażone. Szczególny nacisk położono na:
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
- właściwą reakcję podczas ataku psa;

- zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi osobami.

Uczniowie obejrzeli film edukacyjny dotyczący zachowania  bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Otrzymali także odblaski, dzięki którym będą widoczni na drodze po zmroku.

Wielką atrakcją było pojawienie się SIERŻANTA POLI, który chętnie pozował do wspólnych zdjęć. Mam nadzieję, że to spotkanie wykształci w dzieciach właściwą postawę i pozwoli im uniknąć różnych zagrożeń, na które mogą być narażone.

                                                 Wychowawczyni klasy I