Dnia 5 X 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały trwającą ponad tydzień kampanią wyborczą, w czasie której  kandydaci prezentowali przygotowane plakaty wyborcze.

 

 Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydowali:

Król Julia –  kl. III a G

Woźniak Agnieszka –  kl. III b G

Skwarek Weronika – kl. III b G

Wójcik Bartosz  – kl. III b G

Arabska Joanna – kl. VIII

Wójtowicz Aleksandra – kl. VIII

Wójtowicz Patrycja – kl. VII

  Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV- VIII oraz  III Gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza. Po ich zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Sporządzono protokół z wyborów. Osób uprawnionych do głosowania było 130, oddano 115 głosów, z czego 9 głosów było nieważnych.

   Do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kólowej Jadwigi w Bełżycach w głosowaniu tajnym zostali wybrani:

  Przewodniczący SU – Julia Król

  Zastępca przewodniczącego SU – Weronika Skwarek

  Skarbnik SU– Agnieszka Woźniak

  Członkowie Zarządu  SU: Bartosz Wójcik, Patrycja Wójtowicz, Arabska Joanna

     Zwycięzcom gratulujemy!