W przedszkolu zagościła Jesień. Dzieci przywitały ją z radością i ciekawością. Na zajęcia przyniosły dary jesieni. Wykorzystały je do nauki i zabawy, a następnie wykonały jesienną dekorację.

         

17 września 2019 roku pojechaliśmy z wychowawczyniami - panią Anetą Nawłatyną i panią Joanną Bartoszcze-Wójcik na wycieczkę do Warszawy.

16 września  uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami szkół w Krzu i Chmielniku uczestniczyli w Pokazach Fizycznych organizowanych już po raz 60-ty przez UMCS.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich klas odbędzie się 2 września 2019 r. W związku z wyjazdem służbowym dyrektora szkoły, o godz. 9.00 uczniowie spotkają się z wychowawcami klas w następujących salach lekcyjnych:
s. 5-klasa I (p. M. Kruczyńska);
s. 12-klasa II (p. M. Szczepańska);
s. 11-klasa III (p. J. Jośko);
s. 9-klasa Va (p. A. Nawłatyna);
s. 8-klasa Vb (p. J. Bartoszcze-Wójcik);
s. 10-klasa VI (p. I. Bartuzi);
s. 7-klasa VII (p. E. Stanek);
s. 6-klasa VIII (p. M. Podgajna).
Świetlica szkolna rozpoczyna działanie od 3 września 2019 r. w godzinach od 6.00 do 17.00. (dn. 2 września świetlica jest nieczynna)
Dnia 2 września 2019 r. dyżur nauczycieli przedszkola rozpoczyna się od godz. 6.00 i trwa do godz. 17.00. 3 i 4-latki spotykają się w budynku przedszkola (ul. Szkolna), zaś 5 i 6-latki w Sali nr 3 w budynku szkoły (ul. T. Kościuszki).
Autobus szkolny dnia 2 września 2019 r. wyjeżdża spod szkoły o godz. 8.15.

dyrektor szkoły
Marzena Wojnicka