Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi


ul. Tadeusza Kościuszki 148

24 - 200 Bełżyce


tel. 81 517 23 12


e - mail: zs2belzyce@wp.pl

20160606 110646 KopiowanieW kwietniu Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej podjął działania, które miały na celu utrwalenie wśród uczniów znajomości praw i obowiązków. W związku z tym   przeprowadził wśród uczniów klas IV – VI ankietę na temat znajomości praw i obowiązków zapisanych w Statucie szkoły. W badaniu wzięło udział 50 uczniów, którzy anonimowo odpowiadali na 13 pytań. Opracowane wyniki zamieszczono na gazetce szkolnej.

Ponadto uczniowie przygotowali pod kierunkiem opiekuna SU pani Małgorzaty Goleman przedstawienie Jak sroczka swoje dzieci praw i obowiązków nauczyła, które zostało zaprezentowane społeczności szkolnej w Dniu Patrona. Scenografię przedstawienia stanowiło drzewo, na którym umieszczono karteczki z prawami ucznia (korona drzewa) i obowiązkami (pień drzewa).

Na podstawie ankiety można stwierdzić, że uczniowie na ogół lubią swoją szkołę, wiedzą, w jakim dokumencie znajdują się informacje na temat praw i obowiązków ucznia ( 86% wskazało Statut szkoły). Uczniowie lepiej znają swoje obowiązki niż prawa. Do najczęściej wymienianych obowiązków należą, m.in.: odrabianie pracy domowej (23% ankietowanych), nieużywanie telefonu komórkowego na lekcji (19% uczniów), uczęszczanie na zajęcie lekcyjne (19% ankietowanych), grzeczne i kulturalne zachowywanie się (14% uczniów). 80% uczniów twierdzi, że wypełnia obowiązki szkolne. Większość ankietowanych uważa, że w szkole są przestrzegane prawa ucznia (84%). 70% badanych nie miało potrzeby dochodzenia swoich praw. Ci, którzy zetknęli się z sytuacją łamania praw , stwierdzają, że dochodzili swoich praw ze skutkiem pozytywnym. W razie problemów osobistych uczniowie najczęściej zwracają się do rodziców i wychowawcy klasy, rzadziej do koleżanki. Gdy pojawiają się trudności w nauce, uczniowie szukają pomocy u nauczyciela danego przedmiotu (53%) albo radzą sobie sami (29% uczniów). 86% ankietowanych wie, kto zasiada we władzach SU, 14% - nie ma takiej wiedzy.

                                                                    

                                                                                   Przewodniczący SU

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia ....

Synergia-LOGO

baner mmowid

Zaloguj się

 

 

               

 

    11  

Copyright Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach © 2015. All Rights Reserved.