Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi


ul. Tadeusza Kościuszki 148

24 - 200 Bełżyce


tel. 81 517 23 12


e - mail: zs2belzyce@wp.pl

  Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach powstała  „Skrzynka inicjatyw i pomysłów uczniowskich”. Skrzynka pocztowa, do której podczas przerw można wrzucać listy, znajduje się bibliotece szkolnej. Zachęcamy uczniów do umieszczania w skrzynce listów z prośbami, propozycjami lub sugestiami dotyczącymi funkcjonowania szkoły. Każdy list powinien być podpisany przez nadawcę, listy anonimowe nie będą czytane.  Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej. Serdecznie prosimy o rozsądną i przemyślaną korespondencję! Czekamy na Wasz głos!

 

Procedura zgłaszania inicjatyw i pomysłów uczniowskich


1. Każdy uczeń ma prawo zgłaszać inicjatywę.
2. W celu zgłoszenia inicjatywy należy napisać ją na kartce wraz z podpisem i wrzucić do skrzynki znajdującej się w bibliotece („Inicjatywy i pomysły uczniowskie”).
3. Skrzynka będzie opróżniana jeden raz w tygodniu przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego, a następnie zostaną podjęte dalsze kroki polegające na skierowaniu ich do osoby, od której zależy realizacja danej inicjatywy.
4. Jeżeli propozycja będzie dotyczyła pracy szkoły zostanie przekazana pani Dyrektor do zapoznania i ewentualnej realizacji.
5. W przypadku, gdy inicjatywa będzie skierowana do SU, wówczas do wdrożenia inicjatywy zostanie powołany zespół z przewodniczącym na czele, który będzie odpowiedzialny za jej realizację.
6. Po wdrożeniu inicjatywy zostanie przeprowadzona przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego ewaluacja przeprowadzonych działań.
7. Analiza zgłaszanych inicjatyw będzie dokonywana 2 razy do roku wraz z oceną skuteczności ich wdrożenia.
8. Inicjatywy, które nie zostały zrealizowane w danym roku szkolnym lub będą w trakcie realizacji Zarząd SU przekazuje nowemu Zarządowi SU.

Synergia-LOGO

baner mmowid

Zaloguj się

 

 

               

 

    11  

Copyright Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach © 2015. All Rights Reserved.