Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi


ul. Tadeusza Kościuszki 148

24 - 200 Bełżyce


tel. 81 517 23 12


e - mail: zs2belzyce@wp.pl

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

,, Obrazy z życia i panowania Królowej Jadwigi’’.

Jadwiga Andegaweńska jest jedną z najlepiej znanych królów Polski. Zawdzięcza to swojej urodzie oraz opinii jednej z najbardziej wspaniałomyślnych władców. Gdy przyjechała do Polski jako dziecko już wtedy zapowiadała się jako piękna królowa, dobra i miła. Była idealnym władcą, który przekładał dobro państwa nad swoje przyjemności, czy nawet życie.

Cel konkursu:

  1. Cele Konkursu:
  • upowszechnianie dokonań, ideałów i wartości reprezentowanych przez Królową Jadwigę, jej wizerunku jako władcy, polityka, kobiety.
  • pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez twórczość plastyczną,
  • prezentacja  zdolności artystycznych w zakresie sztuk plastycznych  uczestników  konkursu

Warunki konkursu:

1.  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie komiksu lub ilustracji malarskiej- obrazy z życia i panowania Królowej Jadwigi.

2.  Adresatami konkursu są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum noszącej  imię Królowej Jadwigi w całym kraju.

3.  Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej regulaminem.

4.   W konkursie biorą udział prace wykonane indywidualnie, wykonane dowolną techniką malarska, na kartonie w formacie A4 /A3 maksymalnie, nieoprawione.

5.   Konkurs  trwa od 15 kwietnia do 25 maja 2018 roku. Prace należy  przesłać w terminie do 25. 05. 2018 roku na adres organizatora konkursu Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, 24-200 Bełżyce ul. T. Kościuszki 148 , powiat /województwo Lublin,  tel. (0-81 517-23-12) z dopiskiem ,,KONKURS PLASTYCZNY’’, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (opiekun konkursu nauczyciel Joanna Bartoszcze – Wójcik ).

Prace niezabezpieczone przed zniszczeniem, nieopisane, bez oświadczeń, nadesłane po  terminie nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie, 

    Na odwrocie wszystkich prac należy umieścić:

…………………………………………………………………

 imię i nazwisko, wiek autora, klasa

…………………………………………………………………

nazwisko nauczyciela /opiekuna 

…………………………………………………………………

adres  szkoły zgłaszającej, telefon kontaktowy, mail 

…………………………………………………………………

tytuł obrazu z życia i panowania Królowej Jadwigi’’,  który był inspiracją do

stworzenia pracy ………………………………………..

             Oświadczenie rodzica/ opiekuna (wymagane bezwzględnie)

                                                             Oświadczenie

W imieniu syna /córki oświadczam, że: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i przedstawiciela ustawowego dla potrzeb niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 roku(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

………………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna, miejscowość i data

Informacje te, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą i wykorzystane zostaną w sposób określony w niniejszym regulaminie/, tytuł legendy lub podania, który był inspiracją do stworzenia pracy, tytuł ilustracji, oraz krótką kilkuzdaniową informację dotyczącą opisywanej sytuacji.

Prawa autorskie: prace nadesłane przechodzą na własność organizatora konkursu –nie będą odsyłane. Przez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. /Dz. U. 1994 nr 24 poz.83/ oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie nadesłanych prac.

6.  Spośród nadesłanych prac profesjonalne jury powołane przez organizatorów wybierze najlepsze prace,  przyzna  nagrody i  wyróżnienia, dyplomy w  II kategoriach komiks / ilustracja malarska z podziałem na dwie grupy wiekowe:

- dla uczniów szkoły podstawowej kl. I-IV

- dla uczniów szkoły podstawowej / gimnazjum kl. V-VII / kl. II i III

    Kryteria oceny prac konkursowych:

-     twórcza pomysłowość i wyobraźnia plastyczna

-      ogólna estetyka wykonanych prac

-      ciekawa, pomysłowa realizacja tematu.

Z nagrodzonych i wyróżnionych prac powstanie wystawa. Prace wszystkich uczniów, którzy znajdą się w gronie laureatów zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Rodziny Szkół Jadwiżańskich oraz organizatora konkursu.

7. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni listownie lub drogą mailową. Informacja zostanie umieszczona również  na stronie  internetowej organizatora  konkursu i Rodziny Szkół Królowej Jadwigi.

8. Podsumowanie konkursu, podczas którego laureaci otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy oraz wystawa/wernisaż  nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w I połowie czerwca 2018 roku podczas X rocznicy nadania imienia szkole (przyjazd na koszt własny). Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli wziąć udziału w podsumowaniu konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pocztą.

Prawa autorskie: prace nadesłane przechodzą na własność organizatora konkursu –nie będą odsyłane. Przez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. /Dz. U. 1994 nr 24 poz.83/ oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie nadesłanych prac.

Synergia-LOGO

baner mmowid

Zaloguj się

 

 

               

 

    11  

Copyright Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach © 2015. All Rights Reserved.