Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi


ul. Tadeusza Kościuszki 148

24 - 200 Bełżyce


tel. 81 517 23 12


e - mail: zs2belzyce@wp.pl

Słuch fonematyczny i jego rola

Nie wystarczy tylko słyszeć. By rozwój dziecka był prawidłowy, rozwijała się mowa, a potem nie pojawiły się problemy z czytaniem i pisaniem, konieczna jest prawidłowa identyfikacja dochodzących do mózgu bodźców słuchowych.

Istotnymi funkcjami dla rozwoju percepcji słuchowej są:
- słuch fonematyczny – umiejętność różnicowania głosek danego języka,
- analiza i synteza słuchowa – zdolność wydzielania i scalania składników mowy: zdań, wyrazów, sylab, głosek,
-  pamięć słuchowa – umiejętność kojarzenia wzorców z odpowiednimi desygnatami i pojęciami,
- umiejętność kojarzenia zależności występujących między wyrazami w zdaniu, wynikających z kontekstu i struktur gramatyczno – logicznych.


             Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej ma więc bardzo duże znaczenie w rozwoju dziecka. Badania wykazują, iż nieprawidłowości w rozwoju percepcji słuchowej są jedną z przyczyn niepowodzeń dzieci w początkowej nauce szkolnej. Tylko poprzez prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową dzieci mogą skuteczniej pokonywać trudności w:

• rozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń,
• zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów,
• dokonywaniu analizy i syntezy wyrazu,
• pisaniu ze słuchu,
• czytaniu,
• formułowaniu złożonych wypowiedzi,
• wyodrębnianiu dźwięków ze struktur złożonych,
• różnicowaniu dźwięków mowy, nieprawidłowym ich wybrzmiewaniu podczas mówienia i czytania,
• koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, w zapamiętywaniu i rozumieniu mowy
.

 

Przykłady prostych ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

  1. Określanie, ile wyrazów jest w zdaniu.

Wypowiadamy zdanie, dziecko ma położyć na stoliku tyle klocków, ile wyrazów usłyszało.

  1. Dobieranie wyrazów rymujących się.

Dziecko pracuje to z rozsypaną wyrazową lub obrazkową – dobiera pary.

  1. Określanie, ile sylab jest w wyrazie.

Zabawa przy pomocy klocków – jak w punkcie a.

  1. Sylaba – wyraz.

Wypowiadamy sylabę np. „la”  - dziecko podaje wyrazy rozpoczynające się tą sylabą (latawiec, lakier, lalka, lama…).

  1. Głoska – wyraz.

Wypowiadamy głoskę – dziecko poszukuje w otoczeniu wyrazów rozpoczynających się na tę głoskę.

Synergia-LOGO

baner mmowid

 

 

               

 

    11  

Copyright Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi © 2017. All Rights Reserved.