Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi


ul. Tadeusza Kościuszki 148

24 - 200 Bełżyce


tel. 81 517 23 12


e - mail: zs2belzyce@wp.pl

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WADY WYMOWY U DZIECI

 

SEPLENIENIE – zastępowanie głosek sz, rz, cz, dż głoskami s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź.

Najczęściej spotykane rodzaje seplenienia:

  • kiedy dziecko realizuje te głoski z wysuniętym językiem w linii środkowej lub bocznej uzębienia mówimy o seplenieniu międzyzębowym,
  • inną częstą deformacją jest seplenienie boczne z charakterystycznym świstem  - przy wymawianiu głosek, wynikającym z niesymetrycznego ułożenia języka

RERANIE – nieprawidłowa realizacja głoski r

KAPPACYZM, GAMMACYZM – nieprawidłowa realizacja głosek k, g

LAMBDACYZM – nieprawidłowa realizacja głoski l

MOWA BEZDŹWIĘCZNA – brak głosek bezdźwięcznych, zastępowanie ich bezdźwięcznym odpowiednikiem

 

Z CZEGO MOGĄ WYNIKAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI?

PRZYCZYNY:

ü  wady anatomiczne

ü  niska sprawność narządów mowy, trudności w wykonaniu skoordynowanych ruchów

ü  zaburzenia analizy i syntezy słuchowej

ü  nieprawidłowe wzorce i środowisko

ü  uszkodzenia narządu słuchu

ü  opóźniony rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka

Synergia-LOGO

baner mmowid

 

 

               

 

    11  

Copyright Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi © 2017. All Rights Reserved.